Hoge energiekosten? Vergelijk leveranciers op MinderGas.nl

Veelgestelde vragen

+ Ik heb een meterstand ingevoerd maar ik kan nog niet bij de jaaroverzichten. Hoe komt dat?

Er zijn minimaal 2 meterstanden nodig om het gebruik over een periode te berekenen.

+ Ik heb meterstanden ingevoerd maar ik kan nog niet bij de periodevergelijker. Hoe komt dat?

De periodevergelijker kan je gebruiken zodra er verbruiksgegevens beschikbaar zijn voor dezelfde periode in 2 opeenvolgende jaren. Er moeten dus ook meterstanden ingegeven zijn voor verschillende jaren.

+ Op welk moment van de dag moet ik de meterstand invoeren?

De meterstand wordt gezien als eindstand van de dag. Indien je 's avonds voor middernacht de meterstand invoert, selecteer dan de datum van vandaag. Indien je 's avonds na middernacht of 's ochtends vroeg de meterstand invoert, selecteer dan de datum van gisteren. Op het 'Dashboard' wordt automatisch de juiste datum al gekozen. Op een ander moment van de dag de meterstand invoeren kan ook. De invloed over langere periodes is klein.

+ Kan ik op MinderGas.nl ook mijn elektriciteits- en waterverbruik bijhouden?

Het hoofddoel van MinderGas.nl is om het voor gebruikers mogelijk te maken om te bekijken wat het effect is van woningisolatie of andere energiebesparende maatregelen op het gasverbruik op basis van het gewogen graaddagen model. Op de korte termijn zit het registreren van elektriciteits- en waterverbruik er niet in.

+ Ik heb een nieuwe gasmeter gekregen. Hoe kan in dit aanpassen op de site?

Navigeer naar 'Mijn Gasverbruik -> Meterstanden'. Klik op de link 'Nieuwe gasmeter' en vul de eindstand van de oude gasmeter, de beginstand van de nieuwe gasmeter, en de ingangsdatum in. Klik op 'Opslaan'.

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.